LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN R.WINE VIỆT NAM

 Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

 MST: 2400978439

 Hotline: 0826988838 – 0924110666 – 0925251566

 Email: r.wine.jsc@gmail.com